Interesse in onze school?

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na Hemelvaart.

Inschrijven voor peuters, geboren in 2021, kan vanaf 1 maart 2023.
Zij komen ten vroegste naar school op de eerste schooldag van september 2023.

Inschrijven kan steeds op afspraak. We geven de voorkeur aan persoonlijk contact.

De inschrijving gebeurt aan de hand van de identiteitskaart of de ISI+kaart van het kind. Indien dit niet mogelijk is kunt u ook een uittreksel van de geboorteakte, trouwboekje van de ouders, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of de reispas voor vreemdelingen meebrengen.

 


Contact informatie