Schoolraad GBS De Kreke

De taak van de schoolraad is een adviesbevoegdheid aan de directie over de algemene organisatie en de werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de inrichtende macht in al  wat de ouders en het personeel aanbelangt. De samenstelling van de schoolraad bestaat uit drie geledingen:

  • vertegenwoordigers van de ouders
  • vertegenwoordigers van het personeel
  • vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

De schoolraad startte in april 2021 met een nieuwe samenstelling (deze blijft geldig tot eind maart 2025):

  • voor het personeel: Els Dujardin, Delphine Bardijn en Karin Martens
  • voor de ouders: Charlotte Verstraete, Claire Decaesstecker en Stefanie Kerkhove
  • voor de lokale gemeenschap: Johan Vandermeersch (voorzitter), Mieke Devooght, Kürt Delbarge en Fanny Deschryver

Contact informatie